Professionel bestyrelse

 


At vælge en person ind i sin virksomheds bestyrelse kan ofte være en god måde at få adgang til personens ressourcer på - og så oven i købet til en rimelig pris. Et bestyrelses-
samarbejde betyder mulighed for at opbygge langvarige og stærke relationer, hvor tillid
og fortrolighed kan udnyttes positivt.

Min erfaring med bestyrelser er, at det giver mulighed for at knytte nogle kompetente mennesker til virksomheden over en længere periode. Det giver stabilitet og tyngde,
at det er de samme mennesker, som befinder sig i nærheden over en årrække.
Kendskab til og viden om virksomheden og det marked som virksomheden opererer på bliver efterhånden betydeligt og værdifuldt, hvilket øger sandsynligheden for, at de
rigtige beslutninger kan tages relativt hurtigt.

Med hensyn til sammensætningen af bestyrelsen er det vigtigt, at så mange forretnings-
mæssige og menneskelige kompetencer er repræsenteret.

Afhængig af hvem som sidder i din bestyrelse kan jeg muligvis tilføre bestyrelsen værdi.

Alternativt kan jeg være behjælpelig med at finde en kvalificeret kandidat enten via mit netværk eller via traditionel rekruttering.

 

 

 

 

 

 

 

LE-Consulting | Jordbærdalen 1 | DK-3700 Rønne | CVR-nr. 27373445__

Tlf & fax +45 5695 2014 | Mobil +45 3070 7063 | E-mail post@le-c.dk__