Foredrag og kurser

 


Foredrag

Alle virksomheders medarbejdere har godt af et inspirerende og lærerigt foredrag fra
tid til anden.

Jeg har efterhånden opbygget en bred erfaring i at kommunikere forskellige budskaber
til mangeartede forsamlinger både på dansk og engelsk. Min indfaldsvinkel kan derfor være ganske forskellig afhængig af ønske.

Fælles for min foredrag er at sætte mål og motivere mennesker til at levere det der skal til, for at nå det fastsatte mål.

Ud fra et indledende møde arrangerer jeg gerne hele det videre forløb således, at du ikke skal bruge yderligere kræfter på noget som helst andet end at deltage i et spændende foredrag.

Foredragsaktiviteten kan enten være enkeltstående eller alternativt opbygges som en række af 2 til 5 foredrag.

Kurser

Blandt andet som underviser har jeg udviklet færdigheder i at designe kursusindhold og
-forløb indenfor emner som ledelse, samarbejde og optimering af personalefunktionen (human resource management).

Man kunne forestille sig, at jeg kom til din virksomhed en eller flere gange og underviste
i hvordan den enkelte medarbejder vælger den rigtige vej hen mod succes for medarbejderen selv såvel som for virksomheden i form af øget overskud.

Alternativt kunne et kursusforløb være en kombination bestående af dels undervisning
som beskrevet ovenfor dels af teambuilding-orienterede aktiviteter i naturen ledet af
erfaren udbyder som jeg gerne koordinerer, hvis det ønskes.

Lad os mødes hos dig og drøfte mulighederne i forhold til jeres behov.

 

 

LE-Consulting | Jordbærdalen 1 | DK-3700 Rønne | CVR-nr. 27373445__

Tlf & fax +45 5695 2014 | Mobil +45 3070 7063 | E-mail post@le-c.dk__