Erhvervskarriere

 


Nuværende job

Udover at fungere som selvstændig konsulent driver jeg i dag som ejerleder en erhvervsturisme virksomhed - www.meetingbornholm.com - sammen med en forretningspartner.

Underviser

Har været ansat som underviser ved Bornholms Erhvervsskole på en international 2-årig uddannelse (service management og multimediadesign uddannelserne) samt på en lederuddannelse.
Her underviste jeg i fag som virksomhedsledelse, projektledelse, organisation, human resource management, jura, markedsføring, økonomi, ledelse og samarbejde, kommunikation, mm.

Divisionschef / adm. direktør

Før ovennævnte var jeg ansat som divisionschef og siden administrerende direktør i en betonelement-virksomhed med 95 ansatte og 3 forretningsområder inkluderende eksportaktiviteter, herunder licensbaseret samarbejde med europæiske partnere.
Nøgleord for jobindholdet var strategiændring, personaleændringer, organisations- og personaleudvikling, procesændringer, forandringsledelse, investeringer, finansiering, markedsføring, projektstyring, kommunikation, mm.

Udviklingskoordinator

Arbejdede forinden som udviklingskoordinator hos Destination Bornholm, et regionalt turismeudviklingsselskab, med den overordnede målsætning at fremme turismen på Bornholm.
Jeg varetog primært opgaver indenfor markedsføring og produktudvikling, projektledelse, netværksdannelser som platform for førnævnte, mm.

Produktchef / markedschef

Tidligere ansat i en koncern med hovedsæde i København, der opererer globalt bl.a. via en lang række datterselskaber og agenter. Virkede først som produktchef med det globale ansvar for et produktområde. Senere som markedschef primært med ansvar for den globale markedsføring på et B-t-B-marked.
Blandt opgaverne var konkurrentovervågning, markedsanalyser (økonomisk potentiale, kundebehov, valgkriterier, produkttests etc.), produktudvikling, strategifastlæggelse inklusive fastlæggelse af økonomiske og markedsmæssige mål, emballage og etiketter, sortimentsfastlæggelse, varemærkeregistrering, koncept- og kampagnedesign, reklamebureaukontakt, promotionaktiviteter (mediaplaner, messer, nyhedsbreve, PR herunder pressemeddelelser og artikler m.m., annoncedesign, brochurer og diverse øvrige salgsmaterialer, etc.) web-side, CD-ROM, software (produktspecifikations-programmer, prisfastsættelses-programmer etc.), salgsmøder, præsentationer, produkttræning, seminarer, konferencer, indkøbspolitik, shipping, produktionsanliggender, daglig salgssupport, etc.

Salgsingeniør

Før dette ansat i mindre handels- og ingeniørvirksomhed beskæftiget med afsætning af industrianlæg til den Nord-europæiske industri. Var ansvarlig for tilbudsudarbejdelse og salg af projekter i størrelsesordenen DKK 5-75 mio. til kraftværks-, cement-, papirindustrien, m.fl.
Arbejdsopgaverne var bl.a. opsøgende salg, canvas, granskning af udbuds-materiale, projektering, kalkulation, tidsplaner, budgetter, tilbudsudarbejdelse, kundekontakt, præsentationer, forhandlinger af forskellig art. Kort sagt fra første kundekontakt til eventuel kontraktindgåelse.

Byggepladsleder

Min første ansættelse var hos en dansk totalentreprenør på totalentrepriser i ind- og udland. Ansat som byggepladsleder på flg. byggeopgaver: Opførelse af forbrændings-, afsaltnings- og el-producerende anlæg, aptering af stort kontorhus, opførelse af boligbyggeri.
Jeg havde medansvaret for planlægning, gennemførelse og ledelse af ovennævnte projekter i ind- og udland med en byggepladsbemanding på 50-110 personer. Opgaverne var mange og eksempelvis kan nævnes koordinering, logistik, kvalitetskontrol, tidsplaner, byggemøder, tekniske spørgsmål, mm.

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesmedlem i Direktør J.P.A.Espersen og hustru, fru Dagny Espersens fond, der ejer alle aktier i firmaet A. Espersen A/S.

 

 

LE-Consulting | Jordbærdalen 1 | DK-3700 Rønne | CVR-nr. 27373445__

Tlf & fax +45 5695 2014 | Mobil +45 3070 7063 | E-mail post@le-c.dk__