Produkter/ydelser - eksempler

 Herunder er vist eksempler på områder og emner, som jeg har erfaring med, og som jeg således kan tilbyde at rådgive om og/eller udarbejde ydelser indenfor:

Strategi

 • Forretningsplan/markedsføringsplan (hvad skal den indeholde?)
 • Kundeanalyse, herunder segmenteringsanalyse (mulige målgrupper, hvordan er deres behov, valgkriterier og vaner?)
 • Markedsanalyse (nye muligheder, størrelse, potentiale, trends, KSF)
 • Konkurrentanalyse (aktører, intensitet, reaktioner, benchmarking, hvor stærke er de?)
 • Makroanalyse (økonomi, teknologi, lovgivning, betyder det noget for mig?)
 • Interessentanalyse (hvem, hvorfor, hvor meget betydning, pleje af relationer)
 • Intern analyse (stærke/svage sider, porteføljeanalyser, mangler vi "våben"?)
 • SWOT analyse (muligheder/trusler vs. styrker/svagheder, strategisk fit)
 • Udarbejdelse af idegrundlag og vision (hvor ønsker vi at være om 5 år)
 • Målfastlæggelse (udarbejdelse af kvantitative/kvalitative mål, styring i dagligdagen)
 • Strategivalg (hvilken overordnet plan/vej er bedst for os?)
 • Produktanalyse (det rigtige produktmix, nye ideer)
 • Handlingsplaner (hvem gør hvad hvornår?)

Salg og markedsføring

 • 4P/7P analyse (hvordan skal de vigtige handlingsparametre anvendes?)
 • Produkt (hvordan skal egenskaberne forbedres?)
 • Emballage (har den en betydning?)
 • Distribution (hvilke kanaler er de vigtigste?)
 • Kommunikation (hvordan udformes denne bedst muligt?)
 • Brochure (layout, fotos, tekst, etc.)
 • Annoncer (udformning, kontaktpris)
 • WWW hjemmeside (funktionalitet, grafisk linie)
 • Messe (stand, tilmelding, pr happenings)
 • Direct mail kampagne (design af brev, målgruppe)
 • PR (hvilke medier, journalistkontakt)
 • Nyhedsbrev (hvad, til hvem, hvilken form, hvor ofte?)
 • Telemarketing (hvilke spørgsmål/tilbud?)
 • Fotos (objekt, lys, meddelelse)
 • Plakater (motiv, budskab)
 • Visitkort (image, information, trykning)
 • Promotion artikler (kuglepenne, t-shirts, etc.)

Ledelse og økonomi

 • Ledelse (ledertype, lederstil, effektiv ledelse)
 • Situationsbestemt ledelse (vilje og evne, hvordan gør jeg?)
 • Værdibaseret ledelse (id af værdier, styring efter værdier)
 • Differentieret ledelse (individualisme, er vi forskellige?)
 • Synlig/usynlig ledelse (kan medarbejderen selv?)
 • Forandringsledelse (en evig nødvendighed, undgå vanens magt)
 • Mødeledelse (hvordan styrer jeg forløbet?)
 • Effektiv kommunikation (hvordan undgås misforståelser?)
 • Investering og finansiering (hvad, prioritering, hvordan?)
 • Budgetter (mål og styring)
 • Regnskabsanalyse (nøgletal)
Toppen

Personaleudvikling / HRM

 • Personalestrategi (overordnet og langsigtet plan for personalebehov, undgå panik)
 • Personalepolitik (beskrivelse af relevante forhold og bestemmelser)
 • Job analyser (hvordan ser jobbet ud, nødvendige kvalifikationer, succesmål)
 • Rekruttering (hvorfra skal vi rekruttere?)
 • Udvælgelse (hvordan finder vi den bedst egnede?)
 • Ansættelse (kontrakten)
 • Medarbejdersamtalen (det årlige vigtige møde)
 • Træning (internt program)
 • Uddannelse (hvilke kurser hvornår?)
 • Karriereplanlægning (ambitioner skal gerne indfries - opnå tilfredshed)
 • Præstationssystemer / aflønningssystemer (skab motivation)
 • Motivationsudvikling (hvilke virkemidler findes?)
 • Samarbejde (hvordan skabes den gode ånd?)
 • Rokering (fornyelse men hvordan?)
 • Afskedigelser (den ubehagelige men nødvendige hændelse smidiggøres)
Toppen

Organisation

 • Valg af struktur (stejl eller flad pyramide)
 • Teams og roller (gode teams med alle nødvendige roller besat)
 • Procesanalyser (diverse flow/papirgange/etc. rationaliseres)
 • Kultur (hvordan opnås den stærke og handlingsorienterede kultur?)
 • Modstand overfor forandringer (hvordan overkommes modviljen hos medarbejderen?)
 • Intern kommunikation (valg af indhold, kanaler, etc.)
Toppen

 

 

LE-Consulting | Jordbærdalen 1 | DK-3700 Rønne | CVR-nr. 27373445__

Tlf & fax +45 5695 2014 | Mobil +45 3070 7063 | E-mail post@le-c.dk__